Seneste nyt:

    

     Næste bestyrelsesmøde:

        26. maj 2021 kl. 16.30 i Fælleshuset


     Fællesmøde:

        ??? i Fælleshuset

 

     Generalforsamling: 

        15. juni 2021 kl. 19.00 i Fælleshuset

                                         

      Fælleshuset:

       Hygge m/kaffe - starter igen onsdag den 12. maj 2021  

       Den 2. onsdag i hver måned kl. 14.30


       Den sidste tirsdag i hver måned - hygge, håndarbejde mm

      

         Haveudvalget:

       Havedage i 2021

       1. Havedag - 17/4

       2. Havedag - 19/6

       3. Havedag - 21/8

       4. Havedag - 23/10 

       Vi mødes kl. 8.30 til kaffe/rundstk. i Fælleshuset på dagen

       ca. kl. 12.30 er foreningen vært ved en fælles frokost.

          

        Festudvalg / Bestyrelsesarr.: 

      23. jun. 2021 - Sct. Hans aften kl. 19 v/bestyrelsen

         3. jul. 2021 - Covid-19 fest - nærmere info.

      14. aug. 2021 - Petanque-turnering - nærmere info

      27. nov. 2021 - Julefrokost kl. 13 i Fælleshuset

        5. feb. 2022 - Gule Ærter kl. 13 i Fælleshuset 

        4. maj 2022 - Lys på Marsvej 

www.ab-marsvej.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

Klik her: Seneste NYT

Se bl.a.

Næste bestyrelsesmøde

Festudvalgets næste arrangement

Næste havedag


Medlems log-in 

Se blandt andet referater, regnskaber m.v.